Kjeller Kjeller
Kjeller

Økonomisk/Finansiering
Teknisk informasjon
Materialene
Hvordan kjeller?
Kjellerens livsløp
Kjeller/Sokkel?
Brosjyrer
Bilder
Lenkeside
Hvorfor Kjeller?

Kjellerforum

SLOSS FOR EN BEDRE BYGGESKIKK

Slik?


Eller slik?

Alle taper på et hus som ikke har en sokkel eller kjeller: Huseier går glipp av:
- husets mest anvendelige areal
- muligheter for skattefri utleie
- meget god finansiering gjennom Husbanken
- maksimalt utbytte ved salg
Samfunnet går glipp av:
- god arealutnyttelse
- god energiøkonomisering
- potensiell utleieleilighet

Til tross for at kjelleren, eller underetasjen om man vil, både er det billigste arealet å bygge, den mest fleksible delen av huset og for mange den reneste gullgruve, synker andelen boliger som bygges med kjeller. Dette har fått byggevarebransjen til å reagere. Leca har nå sammen med nærmest hele bransjen etablert KjellerForum. Denne organisasjonen har ett eneste formål: Å stimulere til økt bygging av boliger med sokkeletasje.

Norge har lang tradisjon når det gjelder å bygge hus med kjeller. Navnet kjeller henger fremdeles med, selv om det i dag er en fullverdig underetasje man legger i ordets betydning.

De siste 10 årene har bygging av hus med kjeller sunket kraftig. I 1988 var andelen av frittliggende eneboliger med kjeller hele 80 prosent. I 1997 var tallet sunket til 55 prosent. Denne relativt dramatiske utviklingen ønsker den nye sammenslutningen KjellerForum å snu raskest mulig.

Gjennom kontakt med myndigheter og opplysningsarbeid overfor publikum så vel som ferdighusfirmaene, feltutbyggere og media, skal andelen hus med kjeller tilbake på samme nivå, om ikke høyere. Og det må man anta de vil lykkes med. For faktisk er det ikke ett eneste argument som kan føres mot bygging av kjellere eller underetasje.

Følgende aktører er med i KjellerForum: Byggevareindustriens forening, Optiroc/Norsk Leca, Norcem, Fabeco, Malthus, Isola, Icopal, Brødrene Sunde, Mur-Sentret, Spenncon, Betongelementforeningen, Fundia, Byggevareindustrien, ISOmur, H+H Celcon AS og Kristiansands Cementstøberi.

 


 
Utviklet av Bysant as  
- -