Kjeller Kjeller
Kjeller

Økonomisk/Finansiering
Teknisk informasjon
Materialene
Hvordan kjeller?
Kjellerens livsløp
Kjeller/Sokkel?
Brosjyrer
Bilder
Lenkeside
Hvorfor Kjeller?

Lenker

Byggesak og Jus


Boligloggen
Salg av en praktisk perm hvor man kan ta vare på alle papirer i forbindelse med det å eie en bolig.I permen er det også endel tips og råd.

Byggesak.com
På disse sidene vil du finne informasjon og veiledning for din byggesak i din kommune! Både som aktør i byggebransjen og som kommunal saksbehandler vil du ha nytte av byggesak.com. Oslo kommune står bak disse sidene.

Byggetillatelse.no
Her finner du all informasjon du trenger for å kunne utarbeide og kvalitetsikre byggesøknader

Bærum kommune - Plan og bygningsetaten
Her er det mange ode tips og råd, i tillegg til det faglige stoffet.

Forum For Byggesak
Fungere som Norsk kommunalteknisk forening faglige organ innen fagområdet byggesak- og tilsyn og være et forum og en arena for alle som arbeider innenfor fagområdet.

Lovdata
Lovdata Info, Norges Lover, Norsk Lovtidend mm

Norsk Forening for Byggesak og Byggeplasstilsyn
NKFs Forum for Bygningskontroll ble stiftet i 1994. NFBB ble stiftet i 1999 etter at sentrale medarbeidere meldte seg ut av Forum for bygnings­kontroll (FBK), og startet Norsk Forening for Byggesak og Byggeplasstilsyn.

Oslo kommune - Plan og bygningsetaten
Osle kommune har faktisk gjort en god jobb med disse sidene som også holdes godt oppdatert.

Diverse

Finn
Finn er vel kjent for de fleste, god og stabil tjeneste.

Husbanken
Husbanken er statens verktøy for reguleringen av byggeaktiviteten i Norge.

Tinde
Tinde het tidligere eiendomsnett, og er en av de dominerende aktørene i Norge. Ny design på sidene.

Energi

Energikilden
En kilde til informasjon om interessante og nyttige nettsteder om energi, enøk og miljø.

EnergiPortalen
Bransjeportal for energi og kraft, laget av det nordiske magasinet Kraftjournalen.

Energistedet
Dette nettstedet er en del av Norske Arkitekters Landsforbunds informasjonsopplegg for energikompetanse i arkitekt- og byggebransjen.

Gassenteret
GassSenteret ble registrert som stiftelse i 1996 med offentlige og private deltagere. Alle er velkommen som deltager i stiftelsen.

Norsk Bioenergiforening (NoBio)
Norsk Bioenergiforening (NoBio) er en frittstående forening som arbeider for økt og rasjonell utnyttelse av bioenergi i Norge

Opplysningskontoret for energi og miljø
Sats på enøk! Myndighetenes tilbud til fagfolk om kunnskap og støtte! Her kan Dsu finne informasjon om støtteordninger, effektiv energibruk m.m

Sparenergi.no
Startside for alternativenergi, enøk produkter og tjenester. Her finner man et godt linkarkiv.

Statkraft
Statkraft er eiet av den Norske stat. På disse sidene finner du mye godt stoff rundt temaet energi.

Miljø

Enøk-sentrene i Norge
Oversikt over alle enøksentrene i Norge

Inneklima.com
Inneklima.com er din kunnskapsbank om innemiljøspørsmål, på internett. Siden er basert på spørsmål og svar samt fordypningsstoff som professor dr. med. Kjell Aas har samlet over flere år gjennom prosjektet "åpen rådgivningstelefon" på Voksentoppen senter

Kontrollorgan og sertifisering

NEMKO
NEMKO har det meste av informasjon på engelsk, men til gjengjeld finner du ganske mye her. NEMKO sertifiserer også en rekke el-produkter.

Norges Byggforskningsinstitutt
Her finner du kontinuerlig oppdatert informasjon og de siste nyheter fra Byggforsk. Byggforsk utgir bl.a byggdetaljblad og de tildeler "Teknisk godkjenning". På Deres sider ligger også mye annet interessant stoff.

Messer

Boligmesse
Nettside om Deres messe "Gjør Din Bolig Bedre"og hvor man kan finne Dem omkring i Norge.

Bygg Reis Deg
Bygg Reis Deg AS arrangerer Norges største byggevaremesse hvert annet år, og samarbeider med Byggtjeneste om en permanent byggevareutstilling i Vika, Oslo. Neste messe er høsten 2003 i nye Lokaler på Lillestrøm.

Norges Varemesse
Arrangerer en rekke messer som er av interesse for byggenæringen, og har nå flyttet til Lillestrøm fra Sjølyst.

Byggmessen
Byggmessen arrangeres annethvert år i Trondheim.

Organisasjoner og foreninger

Byggevareindustriens Forening
Byggevareindustriens Forening er en bransjeforening og møteplass for byggevareprodusentene. Organisert under BNL.

Byggsertifisering
I løpet av de siste årene har vi fått en rekke nye lover og forskrifter som innebærer større krav til dokumentasjon av bygningers kvalitet, egenskaper og tilstand. Denne sammenslutningen gir mye god informasjon innen området.

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Er organistert under BNL.

FABEKO
FABEKO skal arbeide for å fremme fabrikkbetong som ledende byggemateriale i Norge. Søk på medlemmer pr. fylke eller på bedrift.

Fagrådet for våtrom (FFV)
FFVer en tverrfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon og har som ideell oppgave å bidra til å redusere våtromsskader. Har egen godgjenningsordning for godkjente bedrifter.

Forbrukerrådet
Forbrukerrådet er interesse- og serviceorganisasjonen for alle forbrukere i Norge. Omfattende tjeneste med endel tester av bl.a belysning og vvs produkter.

Huseiernes Landsforbund (HL)
Huseiernes Landsforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av bolighus, eierseksjoner, sameier, borettslag og næringseiendommer. Her kan du bl.a finne ”Håndverkerguiden”.

Informasjonskontoret for farge og interiør
IFI er informasjonskontoret for farge- og interiørbransjen i Norge, og er en videreføring av Farverådet som ble etablert i 1957.

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF)
Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund - MLF har 460 bedrifter med 2 500 ansatte som medlemmer. Er organisert under BNL.

NELFO
NELFO er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for drøye 1.200 bedrifter som arbeider med installasjon innen elektrofagene i Norge. Organisert under TELFO.

Norges Byggmesterforbund
NBF ble stiftet i 1919 og har totalt 1350 medlemmer. Selkapet ligger organisert under BNL.

Norges Byggstandariseringsråd
NBR skal sørge for at bygg- og anleggsbransjen får de standarder den trenger for å utføre sine oppgaver på en rasjonell og økonomisk måte til nytte for hele samfunnet. Byggeforskrift, Byggevaredirektivet

Norges Takseringsforbund
På sidene vil du finne informasjon om de enkelte takstfirma og takstmenn tilknyttet Norges Takseringsforbund.

Norges Tilstandsrapport Forbund
En sparsommelig og enkel nettside, kun linker til medlemmer.

Norsk Anleggsgartnermesterlag
NAML har 87 medlemsbedrifter med ca 750 ansatte. I tillegg er det 103 personlige medlemmer. Bedriftene omsetter for ca 625 millioner kroner i året. NAML er bransjens møteplass og herfra sendes bransjeaktuell informasjon til medlemmene. Er organisert under

Norsk Byggtjeneste
Informasjonsbedrift for fagfolk og innen byggebransjen og den vanlige huseier. Har egen utstilling i Oslo.

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Norske Arkitekters Landsforbund - NAL - er den felles faglige organisasjonen for alle landets arkitekter.

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)
Den fagideelle organisasjonen Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening, NIL, synliggjør fagkompetansen til yrkesgruppene. Medlemmene er de beste yrkesutøverne i Norge.

Norske Murmestres Landsforening
NML organiserer 230 bedrifter i Norge og har 13 regionale laug. Her finner du linker til laug og mailadresser til kontaktpersoner. Organisert under BNL, hvor du også finner relevant informasjon.

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS
NRL er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse. Her kan Du også finne en oversi

Norske Varmeforhandlere
Norske Varmeforhandlere er en interesseorganisasjon som arbeider for de som selger flytende brensel.

Vannskadekontoret
Disse internettsidene håper vi å utvikle til en kunnskaps og informasjonsbase for alle som jobber med vannskader eller utsettes for vannskader. I regi av Byggforsk.

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund - VBL
Medlemsbedriftenes arbeidsområder er utvendige bygningsarbeider (tak- og fasadearbeider) og ventilasjonsinstallasjoner. Er organisert under TELFO.

Stat og Kommune

Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Her finner du; Ektepaktregisteret, EMAS, Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Gebyrsentralen, Gjeldsordningsregisteret, J

Departementene
En oversikt med linker til de ulike departementene.

Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern
Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter forebyggende og beredskapsmessige tiltak i forbindelse med brann, eksplosjon, landtransport av farlig gods samt væsker m

Kommunenes Informasjonstjenester (KI)
Her finner du informasjon om kommuner og fylkeskommuner. Komplette oversikter over alle landets kommuner.

Kommuner på nettet
Oversikten viser bare offisielle websider. Sorteringen er alfabetisk, men med fylkeskommunene øverst på hver fylkesoversikt. Tjenesten er ment å være et oversiktlig utgangspunkt for norske journalister på internett, men inneholder mye annen god informasjo

Lovdata
Her finnes en rekke ulike oversikter over hele vårt lovverk, med online bestilling og medlemssider.

Norge.no
norge.no har som mål å gjøre det enklere for brukerne å finne frem i det offentlige. Her finner du det meste av offentlige linker. God oversikt over kommuner på nettet.

ODIN
ODIN er en felles elektronisk informasjonstjeneste for regjeringen, Statsministerens kontor og departementene.

Plan og bygningsloven
Her kan du lese plan og bygningsloven på internett. Endringer oppdateres løpende. Sidene ligger hos Statens Byggtekniske Etat (BE).

Produkt- og Elektrisitetstilsynet
Produkt- og Elektrisitetstilsynet er den sentrale myndighet som forvalter områdene elsikkerhet og sikkerhet ved produkter og forbrukertjenester.

Statens Bygningstekniske Etat (BE)
Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og sekretariat for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.

Søkeverktøy og portaler

coBuilder
Verktøy for proffesjonelle aktører i byggenæringen i Norge. Her finner du informasjon om leverandører og håndverkere.

Hjem og boligportaler

Balanse
balanse.com er et nettsted for deg som er opptatt av interiør, innredningstips, interiørbutikker, tekstiler, gardiner, planter, miljø, livsstil, messer, kurs, Feng Shui, linker mm

Bo Bygg og Bolig
Nettsted om boligbygging og oppussing. Inneholder nyheter, artikler, bruktmarked, boligjus og tips samt database over ledige tomter og byggeprosjekter,

Boligguiden
En av de bedre nettstedene innenfor hjem og boligsegmentet. Har godt redaksjoelt stoff og mange organiserte håndtverkere, men har store mangler innen leverandøroversikten sin.

Boligguiden Nytthjem
Er i dag en dominerende aktøren innen Hjem og Bolig på internett i Norge. Har mange gode tjenester med den mest omfattende søkemotoren i markedet. Har meget gode leverandør, og håndtverkeroversikter over organiserte håndverkere.

Boligportalen
Boligportalen.net er en offentlig temaportal for boligområdet. Portalen er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, Husbanken og Bygningsteknisk etat.

Boligsiden
God tjeneste for forbrukeren med tips og råd. Har egen oversikt over håndtverkere.

Botorget
En OK tjeneste som har endel artikkler og linker.

Bygghjelp
En tjeneste som først og frems lager linker. OK tjeneste men mangler endel for å nå helt opp !

Byggporten
En god men litt ufulstendig tjeneste.

Ditt Hus
Ditt hus utgir en oversikt over ulike ferdighusfirma. Sender medlemmene sine en egen CD-rom plate med en rekke ulike hustyper.

Fiksopp
Lite utviklet løsning, men har noen artikler!

Hus Hjem & Hage
En litt "grønn" side som har mye god informasjon. Verdt et besøk.

Hus.no
Oppslagsverk for produsenter og leverandører av hus og husrelatert stoff på Internett. Mange gode linker.

Husbygger
En litt ufulstendig tjeneste som kom godt igang, men har vel stoppet litt opp!

Husbyggeren
Et nettsted for boka selskapet utgir. Mange gode tips, men lite fulstendige oversikter.

Husnytt
Dette er en OK side, men den har endel stoff som er produsert av andre nettsider i sin løsning som ikke er helt heldig.

Hyttetorget
En egen nettside for hyttefolk. Det er en produsent som står bak disse sidene så det farges litt av dette.

Interiørguiden
Meget enkel side som blander mye ulikt stoff.

Interiørsiden
En egen side for interiørområdet, tjenesten bærer preg av at den ikke oppdateres løpende.

Norsk Familieøkonomi
Medlemmene får bl.a. gratis rådgivning, magasinet Norsk Familieøkonomi og økonomistyringsprogrammet Økoplan, samt fordelaktige priser og produkter innenfor tjenesteområdet strøm, bank, forsikring, og sparing.

Villanett.com
Totaloppgradering av eldre bolighus, fra start til endelig resultat

Fagblader

Brann og sikkerhet
Brann & Sikkerhet er godt tidsskrift innen brannvern og sikkerhet og har som oppgave å informere om brann og brannforebyggende muligheter.

Byggaktuelt
Et av Byggebransjens fagblader på internett. Nyheter oppdateres jevnlig.

Byggeindustrien
Her finner du Byggeindustrien på internett. Nyheter m.m.

Byggmesteren
Byggmesteren er et fagtidsskrift for små og mellomstore bedrifter i byggebransjen, og gir praktisk rettet informasjon om arbeisteknikk, arbeidsmetoder og produkter som leseren har bruk for i sitt daglige virke.

Fagpressen
Her finnes en oversikt over de fleste fagbladene i Norge. De har eget område for Bygg og Anlegg

Teknisk Ukeblad
Teknisk Ukeblad på internett, oppdaterte nyheter med mye godt stoff.
 


 
Utviklet av Bysant as  
- -