Kjeller Kjeller
Kjeller

Økonomisk/Finansiering
Teknisk informasjon
Materialene
Hvordan kjeller?
Kjellerens livsløp
Kjeller/Sokkel?
Brosjyrer
Bilder
Lenkeside
Hvorfor Kjeller?

Forskjellen på kjeller og sokkel/underetasje

Husbanken skiller mellom fire ulike plan i en bygning: Kjellerplan, underetasjeplan (sokkel), etasjeplan og loftsplan.

Kjellerplan
Kjellerplan er et plan der avstand fra underkant kjellertak/himling er høyst 0,5 m over gjennomsnittlig terrengnivå rundt planet.

 

Underetasjeplan
Underetasjeplan er et plan der underkant tak/himling er høyere enn 0,5 m og høyst 1,5 m over gjennomsnittlig terrengnivå rundt planet.

 


Kryperom: Måleverdig areal innenfor dypfundamentert grunnmur (ringmur) defineres og gis faktor som kjeller eller underetasje etter kriteriene for disse. Etasjeplan er et plan der underkant tak/himling er høyere enn 1,5 m over gjennomsnittlig terrengnivå rundt planet.

 


 
Utviklet av Bysant as  
- -