Kjeller Kjeller
Kjeller

Økonomisk/Finansiering
Teknisk informasjon
Materialene
Hvordan kjeller?
Kjellerens livsløp
Kjeller/Sokkel?
Brosjyrer
Bilder
Lenkeside
Hvorfor Kjeller?

Hvordan kjeller?

Hva du må tenke på når du skal bygge kjeller

I dag er det stort sett to fundamenteringsløsninger som er vanlige; gulv på grunn og innredet sokkel med isolerte vegger. Dersom du planlegger å innrede en kjeller til boligrom, må du tenke grundig gjennom en del forhold:
Hvis du ønsker å legge til rette for soverom eller andre boligrom i kjelleren, må du ha en annen rømningsvei enn kjellertrappa i tilfelle brann.

Tenker du på å lage i stand en leilighet i underetasjen, må du sørge for at denne har egen inngang og et vindusareal som tilfredsstiller lovverket.

Bo- og oppholdsrom krever også tilstrekkelig takhøyde.

Skal du isolere ytterveggene,er det best å gjøre dette med plater inntil muren, før du monterer grunnmursplaten.

Må du isolere innvendig bør du unngå materialer som kan angripes av muggsopp og andre mikroorganismer. Det er flere veier til gode løsninger. Du kan bygge med lettklinkerblokker som Leca blokker; enten som ferdig isolert blokk, eller som vanlig blokk. Sistnevnte må da tilleggsisoleres. En annen god løsning er plasstøpt grunnmur med kjerneisolering. I senter av betongen legges 5, 10 eller 15 cm isolasjon, alt etter ønske og behov. En slik mur vil samtidig ha den beste styrken, dessuten er den "ferdig pusset" og vanntett slik at tidkrevende etterarbeid ikke er nødvendig. Også denne løsningen er selvfølgelig godkjent etter de nye byggeforskriftene og velges av stadig flere.


Innredet sokkel/boligrom under terreng
For å unngå skader skal man forsøke å holde fuktbelastningen så liten som mulig ved at man ventilerer godt inne, og utvendig sørger for at vann ledes bort fra huset ved fall i terrenget, og ved at nedløpsvannet fra taket ledes til overvannsledning.

Plan- og bygningsloven
I 1998 trådte den reviderte Plan- og bygningsloven i kraft. Den har som formål å sikre kvaliteten på det som bygges og sikre dine interesser som byggherre (heter nå tiltakshaver). Denne loven regulerer mesteparten av det du selv har lov til å gjøre med eget hus eller hytte, og stiller strenge krav til dokumentasjon av materialer og konstruksjoner, til faglig kompetanse og ikke minst til kontroll og ansvar. Hvis du vil sette deg grundigere inn i Plan- og bygningsloven, finner du denne på http://www.be.no/, som er adressen til Statens Bygningstekniske Etat.

Lov å være selvbygger
Den nye plan- og bygningsloven stiller noe strengere krav til den som skal være selvbygger. Enkelte byggemetoder er tillatt å gjøre selv, etter å ha gått på kurs hos leverandøren. Hvis du kan dokumentere at du har deltatt i oppsetting av grunnmur tidligere, vil denne erfaringen være tilstrekkelig. I enkelte tilfeller kan man også få være håndlanger hos grunnmurentreprenøren for å gjøre en besparende egeninnsats.

 


 
Utviklet av Bysant as  
- -