Kjeller Kjeller
Kjeller

Økonomisk/Finansiering
Teknisk informasjon
Materialene
Hvordan kjeller?
Kjellerens livsløp
Kjeller/Sokkel?
Brosjyrer
Bilder
Lenkeside
Hvorfor Kjeller?

Tjen Penger Skattefritt

En utleieleilighet er i dag en stor inntektskilde for mange. Og den er skattefri.

Det er mange praktiske argumenter for å bygge hus med kjeller, men spesielt én årsak er grunnen til at så mange velger å bygge og innrede kjelleren med en gang: De skaffer seg sin helt private gullgruve!

I tillegg til alle de praktiske argumentene for å bygge hus med kjeller, er det spesielt én årsak som er grunnen til at så mange velger å bygge og innrede kjelleren med en gang: De vil skaffe seg sin helt private gullgruve, en inntektskilde som kan finansiere en betydelig del av utgiftene ved boligbyggingen.

Som alle vet, er det i de fleste av de største byene og regionene rundt en voldsom etterspørsel etter utleieleiligheter. Bygger du med kjeller, har du derfor samtidig bygget deg din egen pengemaskin. "Visste du for eksempel at en leieinntekt på 5 000 kroner måneden tilsvarer 120 000 kroner i lønn?" skriver bladet Dine Penger i nr. 7/2000. Har du da en kjellerleilighet som kan leies ut, kan du regne med å innkassere atskillige tusenlapper hver måned, år etter år.

Dette skriver Dine Penger i nr. 7/2000:
"I pressområdene får du leid ut en slik leilighet for mellom 4 000 og 6 000 kroner måneden i leiemarkedet. Vi antar du får 5 000 kroner i månedsleie. Leietageren dekker selv kostnader til oppvarming og strøm. Dette betyr 60 000 kroner rett i lomma hvert år for den lykkelige boligeier. Investeringen i leiligheten er nedbetalt i løpet av et par år. Leier du ut leiligheten i 20 år, er den samlede leieinntekten 1,2 millioner skattefritt!" Leieinntekter er skattefrie. Forutsetningen er kun at utleiearealet er mindre enn halvparten av boligens boareal.

Kjelleren også billigst å bygge
Din egen gullgruve - kjelleren - er merkelig nok også det billigste arealet du bygger. I følge Husbankens beregninger har kjelleren en kvadratmeterkostnad på 1/5 av kostnadene i hovedetasjen. Årsaken er selvfølgelig at selv kjellerløse hus trenger fundamentering, og da må det graves. Merkostnaden ved å grave kjelleren ut i full dybde er så lave at det ikke koster mye ekstra. Derfor blir kjelleren også husets rimeligste areal.

Større hus på mindre tomt
I Husbanken får du ikke lån til hus over 120 m² beregnet areal. Men, dersom du bygger kjeller, kan du bygge atskillig større og likevel få Husbanklån. Det er fordi kjelleren bare delvis tas med i arealberegningen. Bygger du kjeller, trenger du heller ikke så stor tomt, og 100 m² mindre tomt kan bety mange penger spart.

 


 
Utviklet av Bysant as  
- -