Kjeller Kjeller
Kjeller

Økonomisk/Finansiering
Teknisk informasjon
Materialene
Hvordan kjeller?
Kjellerens livsløp
Kjeller/Sokkel?
Brosjyrer
Bilder
Lenkeside
Hvorfor Kjeller?

Meget lønnsomt med sokkeletasje

Det er økonomisk meget lønnsomt å bygge enebolig med sokkeletasje, og det er flere grunner til det.

Det rimeligste arealet du bygger
Kjelleren eller sokkelen er det rimeligste arealet du bygger. I følge Husbankens beregninger har kjelleren en kvadratmeterkostnad på 1/5 av kostnadene i hovedetasjen. Årsaken er selvfølgelig at selv kjellerløse hus trenger fundamentering, og da må det graves. Merkostnadene ved å grave kjelleren ut i full høyde er så lave at det ikke koster så mye ekstra som man tror. Og har man i hvert fall satt opp sokkelen, kan man jo ta innredningen på et senere tidspunkt når man har lyst eller råd.

Råbygget til en sokkel koster ikke mer enn
Mellom 200 og 300.000 kroner
Avhengig av hvor stor egeninnsats man utfører, regner man røfflig med at råbygget til en sokkel kommer på mellom 200 og 300.000 kroner. Og det må jo sies å være svært gunstig for et areal på størrelse med hovedetasjen. I det totale byggebudsjettet utgjør dermed sokkeletasjen en mindre del.

En fiks ferdig sokkel med utleieleilighet for bare
Mellom 5 og 600.000 kroner
På samme måte regner man “på tommelen” med at sokkeletasjen fiks ferdig kommer på mellom 500 og 600.000 kroner. Da snakker vi selvfølgelig om en vanlig standard.

For denne prisen får mange en utleieleilighet på 40-50 m². I tillegg disponerer huseierne selv et tilsvarende areal til eget bruk. Når ellers får man en leilighetsamt kjellerstue og mye mer for rundt en halv million kroner?

Mer hus på mindre tomt
Et hus med underetasje krever selvfølgelig mindre tomt. Sagt på en annen måte: Du kan spare penger på tomtekjøp når du bygger underetasje.

50-60.000 skattefrie kroner hvert år
Inntekten fra utleie av en sokkelleilighet er skattefri. En vanlig månedlig leieinntekt er i dag 4-6.000 kroner. På årsbasis blir leieinntekten 50.000 kroner eller mer. Rene gullgruven, i følge bladet Dine Penger. Artikkel Din Side les mer...

Hus med sokkeletasje gir høyere markedsverdi
Mange eiere av kjellerløse hus får etter hvert problemer med å selge boligen til forventet pris. En av grunnene er at man i utgangspunktet har betalt for mye for det kjellerløse huset, som var enklere for utbyggerne å selge til høy pris da boligmarkedet var på det tøffeste. Etter hvert som boligmarkedet blir lettere, vil folk igjen i større grad ha et hus som lettere kan tilpasses familiens krav. Det sier seg selv at kan man velge mellom et hus uten sokkel eller med sokkel, er valget for de fleste enkelt.

Bedre finansiering
Husbanken tilbyr en meget gunstig finansiering dersom man bygger hus med sokkeletasje og utleieleilighet. Det er fordi man ønsker å premiere hus som har en ekstra utleieleilighet. Det er nemlig kø av folk som ønsker å leie.

Se Husbankbrosjyre i PDF...

Det ser også ut til at andre banker etter hvert vegrer seg for å yte gode lån til kjellerløse hus. Det er fordi markedsverdien på et kjellerløst hus har lettere for å synke.

Fin mulighet for egeninnsats
Det er ingen annen form for egeninnsats som gir så god uttelling som selvbygget kjeller. På en vanlig grunnmur på ca 100 m² kan besparelsen fort bli på 70-80.000 kroner. Dette er utgifter du ellers måtte betale etter skatt, så kan du jo selv regne ut hvor mange penger du egentlig måtte tjene for å finansiere den samme kjelleren. Og har du først fått satt opp sokkelen/kjellerveggene, er det ingen ting i veien for at du kan gjøre mye av det gjenstående arbeidet også. På den måten kan egeninnsatsen etter hvert bli betydelig og representere store verdier.

Og en viktig fordel til: Banken din godskriver denne egeninnsatsen som egenkapital, noe som kan gi deg et gunstigere boliglån. For mange kan det til og med være avgjørende for om de i det hele tatt greier finansieringen.

Se også artikkel Spar penger med egeninnsats...

 


 
Utviklet av Bysant as  
- -